Äriühingu asutamise korraldamine

Eestis võib ettevõtjaks hakata juba asutatud äriühingus osaluse omandamise kaudu või uue äriühingu asutamise teel. Viimase variandi kasuks räägib asjaolu, et uuel äriühingul puudub varasem ajalugu (nimi, aadress, juhatuse liikmed jne), mille puudulik tundmine võib halvemal juhul kaasa tuua mitmeid tülikaid vaidlusi. Kuna asutamisega kaasneb mitmeid bürokraatlikke toiminguid, siis pakub IMG Konsultant AS äriühingu asutamise korraldamise teenust, et ettevõtja saaks end maksimaalselt oma põhitegevusele pühendada.

Teenus sisaldab nõustamist ja asutamisdokumentide ettevalmistamist ning kooskõlastamist notariga (või ettevalmistamist ettevõtjaportaalis).

Nimetatud dokumentide koostamisele eelneb koostöö kliendiga, et asutatav äriühing vastaks täielikult kliendi soovidele (näiteks äriühingu nimi, põhitegevusalad, esindusõigused jms tulenevalt äriseadustikust ja notari nõuetest). Teenus sisaldab konsultatsioone ja soovitusi nende dokumentide koostamisel, arvestades optimaalseid lahendusi äriühingu edasiseks aktiivseks tegevuseks.

Alates dokumentide esitamisest äriregistrile võtab äriühingu registreerimine aega umbes viis päeva. Äriühingu registreerimist kinnitab äriregistrist e-postiga (tähtkirjaga) saadetud kandeotsus.

Eesti, Portugali, Soome ja Belgia ID-kaardi omanikel ning Leedu Mobiil-ID kaudu on võimalus eeltoodud äriühingu asutamine korraldada e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu, mis asub veebiaadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee.

Kui saame sulle ettevõtte asutamisel abiks olla, võta ühendust!

Kliendid meist

Täpne selge töö, hea seaduste tundmine / Raamatupidamine...

Vaata kõiki