IMG Numeri laienes Leedu turule

Aprilli algusest on IMG Numeri poolt pakutavad raamatupidamisteenused kättesaadavad ka Vilniuses. Pärast 2003. aastal tegevust alustanud Leedu raamatupidamise ja audiitorbüroo Vilsentras ühinemist IMG Numeriga pakub ettevõte raamatupidamisalaseid teenuseid edaspidi IMG Numeri kaubamärgi all. IMG Numeri Leedu partner Vidmantas Liepuonius peab ühinemise olulisimateks põhjusteks äritegevuse kasvupotentsiaali ja usaldusväärsuse lisandumist.

„Äritegevus kasvab Leedus kiiresti ning seetõttu on jäänud riik meie klientidele kitsaks,“ ütles Liepuonius ning lisas: „Mul on hea meel rahvusvahelise ärigrupiga liitumise üle, mis võimaldab meie klientide teenindamist ka Lätis ja Eestis. Usaldusväärsus on raamatupidamisteenuste pakkumisel äärmiselt oluline ning seetõttu sai koostööpartnerit piisavalt kaua otsitud. Audiitorina olen IMG Numeri kvaliteetsete teenustega varem kokku puutunud ning olen seetõttu kindel, et tegime hea valiku.“

IMG Numeri juhataja Inga Allik kinnitusel oli raamatupidamisteenuste osutamise käivitamine Leedu turul ka Numeri kasvustrateegia oluline osa. „Kaalusime mitme potentsiaalse koostööpartneri vahel ning Vidmantase kasuks otsustasime eelkõige seetõttu, et temagi nägi oma ettevõtte laienemisvõimalusena oma teenuste eksportimist turgudele, kus meie juba kohal olime,“ ütles Allik. „Niisiis on huvi kahepoolne ning meie klientidel on sellest ühinemisest võimalik ainult võita. Loomulikult aitas ühinemisele kaasa ka tema audiitori taust ning mitmeaastane kogemus raamatupidamise büroo juhina,“ lisas ta.

Järgmiste teetähistena oma teenuste arendamisel näeb IMG Numeri rahvusvahelistele standarditele põhinevate raamatupidamisteenuste ja sisekontrolli protseduuride ühtsetele alustele viimise kõigis IMG Numeri Balti turu büroodes. „Samuti teeme jõupingutusi uue infotehnoloogilise rakenduse kasutusele võtmiseks, mis võimaldab vähendada klientide administratiivset koormust ning muudab oluliselt efektiivsemaks meie raamatupidajate töö,“ rääkis Allik.

IMG Numeri UAB Vilniuse ja Utena kontorites töötab Vidmantas Liepuoniuse juhendamisel seitse raamatupidajat. IMG Numeri Grupi enam kui 600 klienti teenindavad Eesti, Läti ja Leedu esindustes rohkem kui 40 raamatupidajat, mis tõstab meie ettevõtte kolme suurema raamatupidamisteenuseid osutava büroo hulka Balti riikides.

Lisainformatsioon:
OÜ IMG Numeri Eesti partner Inga Allik
+372 6867 110
IMG Numeri UAB Leedu partner Vidmantas Liepuonius
+370 5266 1031

Kliendid meist

Täpne selge töö, hea seaduste tundmine / Raamatupidamine...

Vaata kõiki