Maksud ja õigus

Eesti on erinevalt mitmetest teistest arenenud riikidest eelistanud lihtsat ja läbipaistvat maksusüsteemi, milles on vähe eelistatud majandusvaldkondi ning kõikvõimalikke maksuerisusi. Sellele vaatamata on maksumaksjatel oma maksukoormuse kandmisel mitmeid viise, mis võimaldavad ettevõtetel oma finantsvahendeid efektiivsemalt kasutada, minemata seejuures vastuollu maksualase seadusandlusega. On ju riigil maksude kogujana ja ettevõttel maksude maksjana tegelikult üks eesmärk – luua jätkusuutlik majanduskeskkond, mis võimaldaks sündida ja areneda üha uutel ettevõtetel.

IMG Konsultandi tegevusvaldkondadeks on:

  • strateegilise maksu-, äri- ja finantsanalüüsi ning ennetavate maksulahenduste haldamine (s.h. M&A tehingud),
  • õigus- (LDD), maksu- (TDD) ja finantsauditite (FDD) läbiviimine ettevõtte riskide ja väärtuste hindamiseks,
  • käibemaksufaktooring koostöös Eesti suuremate pankadega,
  • Maksu- ja Tolliameti litsentsi alusel välisriigi kliendile maksuesindusteenuse osutamine käibemaksu valdkonnas,
  • juriidiline abi ühinguõiguse, võlaõiguse, tööõiguse, perekonnaõiguse jt tsiviil¬õiguse valdkondades.

Kui soovid õigusalast konsultatsiooni, võta ühendust!

Kliendid meist

Heategevusliku suunitlusega sihtasutuse raamatupidamises on mitmeid spetsiifilisi eripärasid, mida IMG on sihtasutuse asutamisest peale tähelepanelikult silmas pidanud ja neile pidevalt tähelepanu ...

Vaata kõiki